Thứ trưởng TT&TT Phạm Hồng Hải là Ủy viên BCĐ về đầu tư theo hình thức PPP

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, Trưởng ban là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải là Ủy viên Ban chỉ đạo này.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải

Quyết định 2048 kiện toàn Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 27/10/2016.

Theo đó, Ban chỉ đạo này được kiện toàn với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP.

Về thành phần Ban chỉ đạo, bên cạnh Trưởng ban là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ban chỉ đạo có 2 Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (Phó trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; cùng 16 Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng; Thứ  trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện; Phó Chủ tịch UBND  TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn. Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT.

Cũng theo Quyết định 2048, Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, kế hoạch, giải pháp chiến lược thực hiện hiệu quả mô hình PPP; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện mô hình PPP; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về PPP trong đó có hướng dẫn việc triển khai Nghị định 15 ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định 30 ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời xem xét, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm thống nhất quản lý mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa nhà nước và tư nhân hiện nay.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc lập, trình và phê duyệt danh mục dự án PPP ưu tiên và cơ chế hỗ trợ tài chính cho các dự án này; chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về PPP.

Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP hoạt động theo cơ chế đề cao trách nhiệm của Trưởng ban. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo do Trưởng ban ban hành. Bộ KH&ĐT là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.