Sẽ xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

VietTimes -- Dự án sẽ xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đảm bảo hiện đại, đồng bộ, cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Ảnh minh hoạ: VietQ
Ảnh minh hoạ: VietQ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, với tổng mức đầu tư dự kiến là 320 tỷ đồng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế quản lý.

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm xây dựng hệ thông quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đảm bảo hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung (không khí xung quanh, nước biển và trầm tích); cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Có thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2017 - 2019, dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung được thực hiện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và tại Bộ TN&MT.

Sẽ xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung ảnh 1Về quy mô đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện tượng và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho các Trung tâm quan trắc môi trường tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường.

Cùng với đó, thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh trong vòng 2 năm; xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển 4 tỉnh gồm trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động, liên tục; xây dựng hệ thống giám sát môi trưởng biển 4 tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung được chia thành 5 hợp phần, bao gồm: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh; Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Quảng Bình; Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Quảng Trị; Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 4 tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ.