Sẽ thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo trong vòng 70 ngày

Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2015; thời hạn thanh tra 70 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định.
Sẽ thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo trong vòng 70 ngày

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Giáo dục và đào tạo và UBND 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên bao gồm: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lăk, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2015; thời hạn thanh tra 70 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra do ông Vũ Hồng Khánh, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 3 làm Trưởng đoàn.

Theo BizLive