Sẽ làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan tới 12 dự án kém hiệu quả

VietTimes -- Bộ Công Thương vừa cho biết đang khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động để xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém.

Bộ Công thương sẽ "xử mạnh" các dự án kém hiệu quả

Bộ Công thương sẽ "xử mạnh" các dự án kém hiệu quả

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ ngành công thương.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cũng như thể hiện quyết tâm này, Bộ Công thương đã giao Vụ Kế hoạch chủ trì và phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến của các đơn vị, Bộ Công thương sẽ đề xuất phương án khả thi nhất đối với các dự án, doanh nghiệp yếu kém, chậm tiến độ trên định hướng tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ; cơ chế giải pháp về thị trường; cơ chế giải pháp về quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đến dự án trên cơ sở có sự tham gia của Ban Nội chính, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ tổ chức cán bộ và thanh tra Bộ.