Thủ tướng chỉ đạo khắc phục bất cập trong đầu tư BOT, BT

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục bất cập trong đầu tư BOT, BT

VietTimes -- Việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục để đảm bảo các mục tiêu phát triển, hiệu quả kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hình thức đầu tư này.