Quảng Nam yêu cầu cá nhân, tổ chức thi công công trình phải sử dụng vật liệu có nguồn gốc

VietTimes -- Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các ngành chức năng thực thi nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Tàu hút cát trên biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam)
Tàu hút cát trên biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam)

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc các Sở Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với các Bộ Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường về rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tích hợp các nội dung liên quan vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 6 của Chính phủ, hoàn thành báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây thất thoát khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình. 

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, vàng. 

Đặc biệt, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thi công công trình phải sử dụng vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá, đất san lấp,…) có nguồn gốc hợp pháp. Riêng công trình sử dụng vốn Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc sử dụng vật liệu xây dựng có nguồn gốc hợp pháp, có đầy đủ chứng từ trước khi nghiệm thu, giải ngân, quyết toán.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chịu trách nhiệm quán triệt các nội dung của Công văn đến Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, thường xuyên báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương có địa bàn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng.