Quảng Nam mời chuyên gia hiến kế, bàn cách “xây dựng chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số“

VietTimes -- Sáng 22/11, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và định hướng phát triển kinh tế số trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0” với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, chuyên gia.
Ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc sự kiện
Ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc sự kiện

Sự kiện được xem là hành động kịp thời của chính quyển Quảng Nam trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân;…

Không chỉ vậy, sự kiện còn nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp ở địa phương, đồng thời định hướng hành động trong tìm giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), nhất là xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho rằng, công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử được tỉnh đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

“Đến nay công tác ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả. Các cấp, các ngành quan tâm, chủ động đầu tư hạ tầng CNTT, nhiều hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung được đầu tư, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã” - ông Lê Trí Thanh chia sẻ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2025; lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh - mối liên hệ phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương; kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới  trong hỗ trợ các nước xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; An toàn – an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trong thời kỳ CMCN 4.0… 

Quang cảnh sự kiện
Quang cảnh sự kiện

UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết: Đầu tư tương xứng điều kiện hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; thực hiện hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và kết nối các hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở và kết nối với các hệ thống của bộ, ngành; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu đã triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ hiện thực hóa kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam.