Phỏng vấn xin việc ở 5 công ty công nghệ khổng lồ có khó không?

VietTimes – VietTimes – Amazon, Apple, Facebook, Google và Microsoft là 5 công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Rất nhiều người mơ ước được làm việc cho các công ty này. Nhưng liệu quá trình tuyển dụng có khắt khe hay không và ứng viên phải trải qua các "cửa ải" khủng khiếp nào?
Xin việc ở các công ty công nghệ lớn có nhiều điểm khác nhau (ảnh: Getty Images)
Xin việc ở các công ty công nghệ lớn có nhiều điểm khác nhau (ảnh: Getty Images)

Để hiểu rõ hơn về trải nghiệm phỏng vấn tại những công ty công nghệ lớn, trang web chuyên về dữ liệu nghề nghiệp Comparably đã tiến hành phỏng vấn 6463 nhân viên hiện đang làm việc cho Amazon, Apple, Facebook, Google và Microsoft. Kết quả nhận được thật bất ngờ.

Microsoft và Apple được xếp hạng là những công ty có quy trình phỏng vấn tổng thể tốt nhất

ảnh: Getty Images
 ảnh: Getty Images

Những người được Comparably phỏng vấn đã nói rằng Apple và Microsoft là những công ty có quy trình phỏng vấn rất khoa học. Họ cho điểm:

Apple: 90/100 điểm

Microsoft: 90/100 điểm

Google: 88 điểm

Amazon: 87 điểm

Facebook: 83 điểm

Nhân viên của Google nói rằng họ đã trải qua một quá trình phỏng vấn “rất khắt khe”

ảnh: Getty Images
 ảnh: Getty Images

Phần lớn các nhân viên của Google được khảo sát đều nói rằng quy trình tuyển lựa ứng viên của Google khó khăn, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Tương phản với điều này, nhân viên của Amazon nói rằng họ được tuyển lựa rất dễ dàng. Đây là thang điểm đánh giá:

Amazon: rất khó (17%), khó (24%), trung bình (29%), dễ (17%), rất dễ (13%)

Apple: rất khó (12%), khó (36%), trung bình (32%), dễ (12%), rất dễ (8%)

Facebook: rất khó (16%), khó (26%), trung bình (37%), dễ (5%), rất dễ (16%)

Google: rất khó (19%), khó (30%), trung bình (25%), dễ (18%), rất dễ (8%)

Microsoft: rất khó (11%), khó (36%), trung bình (48%), dễ (5%), rất dễ (0%)

Nhiều nhân viên đã được nhận vào làm sau khi nộp đơn ứng tuyển trực tuyến

ảnh: Getty Images
ảnh: Getty Images 

Nhiều nhân viên được phỏng vấn cho biết họ đã nhận được việc làm sau khi nộp đơn và tham dự một cuộc phỏng vấn trực tuyến, ngoại trừ nhân viên của Google và Microsoft. Nhân viên của Facebook có tỷ lệ cao nhất được nhận vào làm việc sau khi phỏng vấn qua mạng.

Amazon: tuyển dụng trực tuyến (39%), qua giới thiệu (14%), người tuyển dụng (32%), khác (12%), qua mạng (3%)

Apple: tuyển dụng trực tuyến (34%), qua giới thiệu (29%), người tuyển dụng (10%), khác (7%), qua mạng (10%)

Facebook: tuyển dụng trực tuyến (29%), qua giới thiệu (24%), người tuyển dụng (19%), khác (9%), qua mạng (19%)

Google: tuyển dụng trực tuyến (23%), qua giới thiệu (18%), người tuyển dụng (39%), khác (11%), qua mạng (9%)

Microsoft: tuyển dụng trực tuyến (17%), qua giới thiệu (26%), người tuyển dụng (30%), khác (13%), qua mạng (14%)

Microsoft có thời gian phản hồi với ứng viên nhanh nhất sau khi phỏng vấn

ảnh: Getty Images
 ảnh: Getty Images

Trong khi Google phải mất đến vài tuần mới thông báo kết quả xét tuyển cho ứng viên, thì ở Microsoft người xin việc nhận được thông báo ngay trong ngày.

Amazon: thông báo trong ngày (12%), trong một tuần (47%), một hoặc hai tuần (22%), hai hoặc bốn tuần (10%), hơn 4 tuần (9%)

Apple: thông báo trong ngày (11%), trong một tuần (42%), một hoặc hai tuần (31%), hai hoặc bốn tuần (4%), hơn 4 tuần (12%)

Facebook: thông báo trong ngày (15%), trong một tuần (42%), một hoặc hai tuần (16%), hai hoặc bốn tuần (11%), hơn 4 tuần (16%)

Google: thông báo trong ngày (11%), trong một tuần (5%), một hoặc hai tuần (35%), hai hoặc bốn tuần (30%), hơn 4 tuần (19%)

Microsoft: thông báo trong ngày (23%), trong một tuần (55%), một hoặc hai tuần (10%), hai hoặc bốn tuần (10%), hơn 4 tuần (2%)

Nhân viên của Facebook và Google phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn nhất trước khi được tuyển dụng

ảnh: Getty Images
 ảnh: Getty Images

Khi xin việc tại Google, ứng viên phải qua ít nhất 5 vòng phỏng vấn trước khi được nhận việc. Trong khi đó, ở Amazon, ứng viên chỉ phải trải qua 1-2 vòng phỏng vấn.

Amazon: Một hoặc hai vòng phỏng vấn (61%), ba hoặc bốn vòng phỏng vấn (11%) 5 vòng phỏng vấn hoặc nhiều hơn (28%)

Apple: Một hoặc hai vòng phỏng vấn (53%), ba hoặc bốn vòng phỏng vấn (30%) 5 vòng phỏng vấn hoặc nhiều hơn (17%)

Facebook: Một hoặc hai vòng phỏng vấn (40%), ba hoặc bốn vòng phỏng vấn (36%) 5 vòng phỏng vấn hoặc nhiều hơn (24%)

Google: Một hoặc hai vòng phỏng vấn (34%), ba hoặc bốn vòng phỏng vấn (27%) 5 vòng phỏng vấn hoặc nhiều hơn (39%)

Microsoft: Một hoặc hai vòng phỏng vấn (49%), ba hoặc bốn vòng phỏng vấn (19%) 5 vòng phỏng vấn hoặc nhiều hơn (32%)

Nhân viên tại Facebook và Google cho biết quá trình phỏng vấn đã mang đến cho họ hình dung tốt về văn hóa công ty

ảnh: Getty Images
 ảnh: Getty Images

Trong khi 85% nhân viên Facebook cho biết họ có một cảm nhận tốt về văn hóa công ty, thì nhân viên của Apple lại có những ý kiến trái ngược nhau

Amazon: 67% cảm nhận tốt về công ty, 33% có ý kiến ngược lại

Apple: 46% cảm nhận tốt về công ty, 54% có ý kiến ngược lại

Facebook: 85% cảm nhận tốt về công ty, 15% có ý kiến ngược lại

Google: 79% cảm nhận tốt về công ty, 21% có ý kiến ngược lại

Microsoft: 70% cảm nhận tốt về công ty, 30% có ý kiến ngược lại

 Theo Business Insider