Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Pháp luật chưa quy định rõ về hình thức từ chức”

VietTimes -- "Trong Luật Cán bộ công chức đã quy định 05 hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức. Riêng đối với cán bộ thì có bãi nhiệm và miễn nhiệm, nhưng pháp luật chưa quy định rõ về hình thức từ chức. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật.

Sáng nay (1/11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đã chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về quy định trách nhiệm nêu gương.

Theo vị đại biểu này, mới đây Trung ương đã ban hành quy định yêu cầu cán bộ cấp cao "chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ", vậy làm thế nào để áp dụng quy định này?.

Trả lời vấn đề trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng từ chức là vấn đề mới, mang tính tự nguyện nếu người được bổ nhiệm thấy mình không còn đủ sức khỏe, uy tín và có vi phạm.

"Trong Luật Cán bộ công chức đã quy định 05 hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức. Riêng đối với cán bộ thì có bãi nhiệm và miễn nhiệm, nhưng pháp luật chưa quy định rõ về hình thức từ chức. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật", Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng vấn đề từ chức không chỉ trong các cơ quan Chính phủ mà còn cả ở trong Đảng, hệ thống chính trị, mặt trận, các đoàn thể, Quốc hội, Chủ tịch nước,… "Đây là vấn đề khá rộng do vậy cần nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện", ông Bình nói.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Trong từ chức có hình thức tự nguyện, nếu vi phạm mà không từ chức thì qua bỏ phiếu tín nhiệm không đạt sẽ bị bãi nhiệm. Ngoài ra, cán bộ vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý hành chính, kỷ luật Đảng theo quy định./.