Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp điều hành Khối kinh tế tổng hợp thay ông Vương Đình Huệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp điều hành Khối kinh tế tổng hợp thay ông Vương Đình Huệ

VietTimes -- Phần công việc chỉ đạo, điều hành Khối kinh tế tổng hợp gồm: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước mà trước đây được giao cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, giờ sẽ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đảm nhiệm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Pháp luật chưa quy định rõ về hình thức từ chức”

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “Pháp luật chưa quy định rõ về hình thức từ chức”

VietTimes -- "Trong Luật Cán bộ công chức đã quy định 05 hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức. Riêng đối với cán bộ thì có bãi nhiệm và miễn nhiệm, nhưng pháp luật chưa quy định rõ về hình thức từ chức. Sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.
Bộ Tài chính đã cấp 4.700/11.500 tỷ cho 4 tỉnh miền Trung

Bộ Tài chính đã cấp 4.700/11.500 tỷ cho 4 tỉnh miền Trung

VietTimes -- Bộ Tài chính vừa tạm cấp thêm 1.680 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 tỉnh miền Trung để chi trả cho các đối tượng bị thiệt hại sự cố Formosa. Tổng cộng, tới thời điểm này đã có gần 4.700 tỷ đồng được cơ quan quản lý tạm ứng về các địa phương để bồi thường cho người dân.