Phần mềm, cơ sở dữ liệu về Chính phủ điện tử phải do Việt Nam làm chủ

VietTimes -- Việc xây dựng Chính phủ điện tử phải bảo đảm an ninh, an toàn, không để lộ lọt thông tin bí mật của các cơ quan nhà nước, các quyết sách thuộc chế độ mật. Các cơ quan và tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng Chính phủ điện tử nhưng phần mềm, CSDL phải do Việt Nam làm chủ, quản lý và điều hành.
Ảnh minh họa: Thủ tướng tham quan Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Ảnh minh họa: Thủ tướng tham quan Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Phiên họp thứ nhất diễn ra ngày 20/9 của Ủy ban này.

Theo thông báo, trong kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT yêu cầu, để đạt được mục tiêu xây dựng CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bắt kịp xu thế đổi mới nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cần thống nhất các quan điểm chỉ đạo, đó là: Kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Phát triển CPĐT phải gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc với ứng dụng CNTT, xác định ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển CPĐT, bao gồm cả sự tham gia, đóng góp của khu vực tư nhân; chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của việc xây dựng CPĐT;

Ủy ban Quốc gia về CPĐT không làm thay nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đầu mối chỉ huy thống nhất, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng CPĐT tại bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

Phần mềm, cơ sở dữ liệu về Chính phủ điện tử phải do Việt Nam làm chủ ảnh 1

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cũng được chỉ đạo cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính; tổ chức, phân công, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có “kỷ luật sắt” trong tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong triển khai xây dựng CPĐT.

“Việc xây dựng CPĐT phải bảo đảm an ninh, an toàn, không để lộ lọt thông tin bí mật của các cơ quan nhà nước, các quyết sách thuộc chế độ mật. Các cơ quan và tổ chức nước ngoài có thể hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng CPĐT nhưng phần mềm, CSDL phải do Việt Nam làm chủ, quản lý và điều hành”, thông báo nêu rõ.

Các DN Việt ưu tiên bố trí nguồn lực cho xây dựng CPĐT

Cũng trong kết luận phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về CPĐT, Thủ tướng đã chỉ đạo  Viettel, VNPT, FPT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) phát huy vai trò dẫn dắt trong triển khai các hệ thống thông tin, CSDL phục vụ xây dựng CPĐT, đi đầu trong đổi mới tư duy, ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí các nguồn lực cho xây dựng CPĐT, có giải pháp huy động, tập hợp các doanh nghiệp có các thế mạnh khác trong lĩnh vực CNTT tham gia xây dựng CPĐT, bảo đảm tận dụng tối đa lợi thế của khu vực tư nhân để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo mật, an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng.

VNPost cần phối hợp chặt chẽ với VPCP, các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.

Đối với các Bộ: Công an, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) được giao tại Quyết định 714 ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục CSDLQG cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Bộ Công an cần tập trung ưu tiên hoàn thành việc xây dựng CSDLQG về Dân cư, đây là công việc trọng tâm. Các bộ và cơ quan nêu trên cũng đượ chỉ đạo phải công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định về tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành, địa phương.