Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

VietTimes – Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ I để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 1
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 2
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 3
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 4
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 5
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 6
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 7
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 8
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 9
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 10
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 11
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 12
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 13
 Ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ảnh 14

Trước đó, vào tối muộn ngày 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đảng XIII đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đã bầu ra 200 Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyến Xuân Phúc trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với số phiếu rất cao.