Đại hội Đảng XIII: Trường hợp "đặc biệt" phải tiêu biểu, nổi trội về nhiều mặt

VietTimes – Các nhân sự thuộc trường hợp "đặc biệt” được xác định trên cơ sở tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng trong nhân dân và yêu cầu đòi hỏi của các vị trí.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình

Trao đổi với báo chí về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là nhân sự “đặc biệt” được giới thiệu tái cử, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Ban Tổ chức Trung ương - cho biết: Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đồng thời, được cụ thể hoá cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng chức danh.

Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Về trường hợp “đặc biệt” giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, theo ông Bình, xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.

Cũng nói về nhân sự đại hội, ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII đã được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Đại hội Đảng XIII: Trường hợp "đặc biệt" phải tiêu biểu, nổi trội về nhiều mặt ảnh 1

Ông Hầu A Lềnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông Hầu A Lềnh, về các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự lần này được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn. Các trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng.

"Theo quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí ủy viên Trung ương tái cử không quá 60 tuổi. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi (...). Các đồng chí là trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình" - ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trước yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia công tác, bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm có thêm điều kiện cống hiến cho đất nước.