Hôm nay, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hôm nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ I, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Các đại biểu vui mừng với kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - vừa được công bố tối muộn ngày 30/1.
Các đại biểu vui mừng với kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - vừa được công bố tối muộn ngày 30/1.

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII, hôm nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, vào tối muộn ngày 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đảng XIII đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đã bầu ra 200 Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyến Xuân Phúc trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với số phiếu rất cao.

Trong số 180 Ủy viên chính thức, có 119 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử và 61 các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.