Ông Chu Quang Hào được bổ nhiệm Tổng giám đốc VNPost

VietTimes -- Ngày 02/01/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thay ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên từ ngày 01/01/2018.
Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Chu Quang Hào. Ảnh: VNPost.
Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Chu Quang Hào. Ảnh: VNPost.

Ông Chu Quang Hào đã có 20 năm liên tục gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Bưu điện Việt Nam với các vị trí khác nhau tại cơ sở và Tổng công ty như: Phó giám đốc, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An, Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của Tổng công ty; Thành viên HĐTV Tổng công ty.

Với việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV thay ông Đỗ Ngọc Bình nghỉ hưu từ 01/01/2018; Ông Chu Quang Hào, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc, hiện HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 01 Chủ tịch HĐTV và 03 thành viên HĐTV gồm ông: Chu Quang Hào, Nguyễn Hải Thanh và ông Nguyễn Quốc Vinh.

Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 01 Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc, gồm ông: Đinh Như Hạnh, Nguyễn Minh Đức và bà Chu Thị Lan Hương.