Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn

Có nhiều thói quen tưởng như "vô hại" lại đang âm thầm "giết chết" chiếc ô tô của bạn như để cạn nhiên liệu, rồ ga, chở nặng...  
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 1

Không sử dụng phanh tay

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 2

Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 3

Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 4

Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 5

Đạp hết ga khi không cần thiết

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 6

Tì tay lên cần số

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 7

Lạm dụng chân côn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 8

Chở quá nhiều đồ nặng

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 9

Rà phanh khi xuống dốc

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 10

Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 11

Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 12

Không thắt dây an toàn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 13

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Theo Vov

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 14

Không sử dụng phanh tay

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 15

Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 16

Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 17

Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 18

Đạp hết ga khi không cần thiết

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 19

Tì tay lên cần số

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 20

Lạm dụng chân côn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 21

Chở quá nhiều đồ nặng

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 22

Rà phanh khi xuống dốc

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 23

Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 24

Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 25

Không thắt dây an toàn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 26

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 27

Không sử dụng phanh tay

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 28

Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 29

Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 30

Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 31

Đạp hết ga khi không cần thiết

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 32

Tì tay lên cần số

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 33

Lạm dụng chân côn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 34

Chở quá nhiều đồ nặng

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 35

Rà phanh khi xuống dốc

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 36

Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 37

Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 38

Không thắt dây an toàn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 39

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 40

Không sử dụng phanh tay

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 41

Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 42

Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 43

Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 44

Đạp hết ga khi không cần thiết

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 45

Tì tay lên cần số

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 46

Lạm dụng chân côn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 47

Chở quá nhiều đồ nặng

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 48

Rà phanh khi xuống dốc

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 49

Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 50

Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 51

Không thắt dây an toàn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 52

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 53

Không sử dụng phanh tay

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 54

Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 55

Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 56

Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 57

Đạp hết ga khi không cần thiết

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 58

Tì tay lên cần số

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 59

Lạm dụng chân côn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 60

Chở quá nhiều đồ nặng

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 61

Rà phanh khi xuống dốc

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 62

Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 63

Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 64

Không thắt dây an toàn

Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn ảnh 65

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái