Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần

Đôi lúc, những bức ảnh cosplay được thực hiện còn... đẹp hơn so với những nhân vật chính trong truyện tranh, phim hoạt hình hay video game.

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần

Có thể thấy rằng đa phần các coser đều đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, các đất nước có phong trào cosplay rất phát triển hiện nay.

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 1

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 2

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 3

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 4

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 5

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 6

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 7

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 8

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 9

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 10

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 11

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 12

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 13

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 14

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 15

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 16

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 17

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 18

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 19

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 20

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 21

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 22

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 23

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 24

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 25

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 26

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 27

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 28

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 29

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 30

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 31

Những bộ ảnh cosplay đẹp nhất tuần ảnh 32

Theo Tri thức trẻ