Nhận thức về chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức thành công chương trình đào tạo nhận thức về chuyển đổi số

TCCT Với thực tế về chuyển đổi số trong đơn vị sản xuất điện, vừa qua, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức chương trình đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV Công ty.

Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tổng quan về chuyển đổi số như (i) Xác định rõ tầm nhìn và giá trị mang lại từ quá trình chuyển đổi số; (ii) Nắm bắt và củng cố các yếu tố bên trong cần thiết cho việc chuyển đổi số; (iii) Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi số từ bộ phận đến toàn diện; (iv) Đánh giá lợi ích và duy trì trạng thái chuyển đổi số dài hạn. Từ đó, chương trình sẽ tập trung vào 2 trọng tâm giúp xây dựng chiến lược và triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Nội dung của chương trình được xây dựng từ những giáo trình chuyên sâu về chuyển đổi số. Tham gia trao đổi và truyền đạt chuyên đề là các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức truyền thông số.

Giảng viên Đỗ Mạnh Cường - chuyên đề “Sự cần thiết, lộ trình và các công nghệ trong nhà máy điện ảnh 1
Giảng viên Đỗ Mạnh Cường - chuyên đề “Sự cần thiết, lộ trình và các công nghệ trong nhà máy điện

Chương trình đào tạo với những nội dung: 1. Tổng quan về chuyển đổi số, chuyển đổi nhận thức; Xu hướng và thực trạng; Khung chuyển đổi số tổng quát; Chuyển đổi số khác gì số hóa. Vì sao phải chuyển đổi số. 2. Sự cần thiết, phạm vi và nguyên tắc chuyển đổi số, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phụ thuộc vào điều kiện và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp và không có mẫu chung cho chuyển đổi số, mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn con đường riêng của mình phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình để tiến hành chuyển đổi số.

Chương trình đã truyền tải cho CBCNV nhận thức rõ hơn về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, giúp CBCNV chuyển đổi nhận thức về các kỹ năng, hiểu và truyền lại cho những người còn hoài nghi thay đổi nhận thức của mình. Thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài,ứng dụng CMCN 4.0, chuyển đổi số quy mô nhỏ để truyền thông lại cho những người chưa chuyển đổi nhận thức, giúp CBCNV có thêm niềm tin trong khi quá trình chuyển đổi số đang diễn ra liên tục và kéo dài. Qua đó, vận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cũng như nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với Công ty.

Truyền thông trong chuyển đổi nhận thức về công tác chuyển đổi số, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến Công ty, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Các học viên lớp 2 khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi số ảnh 2
Các học viên lớp 2 khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi số

Khóa đào tạo chuyển đổi số được tổ chức đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho CBCNV về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trong Công ty thời gian tới.

Chương trình đào tạo "Nhận thức về chuyển đổi số" tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình là một trong những chương trình nhằm thực thi Quyết định số 63/QĐ-HĐTV ngày 8/4/2020 của Hội đồng thành viên EVN giao 30 nhiệm vụ ứng dụng thành tựu KHCN của cuộc CMCN 4.0 cho 13 đơn vị là các tổng công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện.

Theo Tạp chí Công thương