Ngừng hoạt động 1 năm, DN sẽ bị thu hồi giấy phép

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có quy định sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh đối với 6 hình thức vi phạm luật doanh nghiệp.
Ngừng hoạt động 1 năm, DN sẽ bị thu hồi giấy phép

Cụ thể, Bộ sẽ yêu cầu thu giấy phép kinh doanh đối với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động 1 năm, nhưng không có thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Các doanh nghiệp không gửi báo cáo trong thời hạn 6 tháng kể từ khi hết hạn báo cáo, cũng như đã có văn bản nhắc nhở, cũng sẽ bị thu hồi giấy phép.

Theo VTV