4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng cao

Trong 4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014.
4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng cao

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng qua, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 162,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

 Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2015 là 6.316 doanh nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Theo VTV