Ngành Thuế đã có 122 dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 4

VietTimes -- Trong 336 thủ tục hành chính được thực hiện bằng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có 161 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1; 48 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 5 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 122 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Tài Chính
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Tài Chính

Tổng cục Thuế vừa có báo cáo về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn hệ thống. Kết quả cho thấy, việc đưa ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế đã được triển khai khá hiệu quả, bước đầu mang lại nhiều thuận lợi cho người nộp thuế.

Trong đó, hóa đơn điện tử là một trong những dịch vụ công có tác động lớn nhất đến người nộp thuế. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang thí điểm việc sử dụng hóa đơn điện tử tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018.

Theo báo cáo, đến nay đã có hơn 4,9 triệu hóa đơn đã được cơ quan thuế xác thực, với tổng doanh thu đã xác thực là hơn 41,3 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế đã xác thực là hơn 2,6 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục thuế cũng triển khai các ứng dụng về khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; ứng dụng hoàn thuế điện tử; nộp thuế đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng; khai thuế TNCN, thuế GTGT cho cá nhân cho thuê nhà bằng phương thức điện tử…

Đến hết tháng 8/2017, Tổng cục Thuế đã tiến hành áp dụng hoàn thuế điện tử mở rộng đối với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 1.300 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế bằng phương thức điện tử; số tổng hồ sơ tiếp nhận là hơn 3.100 hồ sơ, số tiền hơn 17 nghìn tỷ đồng; số hồ sơ đã giải quyết hoàn là 893 hồ sơ, với số tiền là hơn 5,8 nghìn tỷ đồng.