Ngành Thuế đã có 122 dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 4

Ngành Thuế đã có 122 dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 4

VietTimes -- Trong 336 thủ tục hành chính được thực hiện bằng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có 161 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1; 48 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 5 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 122 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Từ 2017, thay đổi phí kiểm định xe cơ giới

Từ 2017, thay đổi phí kiểm định xe cơ giới

Theo quy định mới từ Bộ Tài chính, từ 2017, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới sẽ thu theo mức mới.
Doanh nghiệp sẽ được xếp loại để quản lý thuế

Doanh nghiệp sẽ được xếp loại để quản lý thuế

 Việc đánh giá và phân loại doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện theo kỳ, bằng hệ thống thông tin nghiệp vụ và hoàn toàn tự động, căn cứ trên các điều kiện quy định cụ thể ở Thông tư 204/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ 6-2-2016.