Ngân hàng Nhà nước nâng 14 dịch vụ công trực tuyến lên mức 3

VietTimes -- Việc hoàn thành nâng cấp website thành Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với công nghệ tiên tiến đưa đến những tính năng nổi bật như xây dựng hạ tầng chung dịch vụ công điện tử, cho phép nâng cấp 14 dịch vụ công trực tuyến của NHNN lên mức độ 3…

 Ngân hàng nhà nước hiện có 14 dịch vụ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản.
Ngân hàng nhà nước hiện có 14 dịch vụ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra thông báo công bố hoàn thành việc nâng cấp website NHNN thành Cổng thông tin điện tử NHNN và chính thức đưa Cổng Thông tin điện tử NHNN vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc nâng cấp website NHNN thành Cổng thông tin điện tử NHNN được thực hiện theo gói thầu “Tăng cường năng lực xử lý hệ thống website NHNN và nâng cấp hệ thống thư điện tử”, với 2 giai đoạn.

Trong đó, ở giai đoạn 1, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành nâng cấp giao diện website; đổi mới, cập nhật nội dung các chuyên mục website và chính thức đưa giao diện mới vào vận hành kể từ ngày 6/5 năm ngoái. Việc nâng cấp và chỉnh sửa giai đoạn này mới chỉ nâng cấp về mặt giao diện, trong khi đó phần mềm và cơ sở hạ tầng khác vẫn sử dụng hệ thống cũ.

Đối với giai đoạn 2, đã tập trung nâng cấp website thành Cổng Thông tin điện tử NHNN trên cơ sở ứng dụng Oracle WebCenter Portal nhằm nâng cao năng lực công nghệ, tăng cường các tính năng mới có khả năng tích hợp cao, đặc biệt hữu dụng đối với các ứng dụng dịch vụ công theo yêu cầu của cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Nội vụ. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng nhận định, việc hoàn thành nâng cấp website thành Cổng Thông tin điện tử NHNN với công nghệ tiên tiến đưa đến những tính năng nổi bật: xây dựng hạ tầng chung dịch vụ công điện tử, cho phép nâng cấp 14 dịch vụ công trực tuyến của NHNN lên mức độ 3; xây dựng chuyên trang Cải cách hành chính của NHNN; triển khai các hình thức truyền thông đa phương tiện. Đây cũng là một giải pháp quan trọng một lần nữa khẳng định quyết tâm cải cách hành chính của NHNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tiếp tục phát huy kết quả mà NHNN vừa được xếp thứ nhất trong số các Bộ, Ngành đạt chỉ số cao nhất về cải cách hành chính năm 2015 (Par Index).

Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thành lập từ năm 2004 với chức năng là kênh thông tin chính thức của NHNN được đăng tải bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng của NHNN. Thời gian qua, website NHNN đã không ngừng được nâng cấp và cải tiến về nội dung và hình thức, cũng như cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, tìm kiếm thông tin ngày càng cao của độc giả.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, tại Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng hệ thống và thực hiện qua mạng điện tử đối với việc cấp phép cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán qua phương thức điện tử; đồng thời nâng cấp ứng dụng thanh toán liên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu nộp thuế qua mạng của người dân, bảo đảm điện tử hóa  100% nội dung chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

Với việc hoàn thành nâng cấp website thành Cổng Thông tin điện tử NHNN với công nghệ tiên tiến, đến nay, cùng với việc xây dựng được hạ tầng chung dịch vụ công điện tử,  Ngân hàng Nhà nước cũng đã hoàn tất việc nâng cấp 14 dịch vụ công trực tuyến của đơn vị mình lên mức độ 3, bao gồm: Cấp pháp, quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số (6 thủ tục); tham gia hệ thống điện tử liên ngân hàng (5 thủ tục); và cấp mã ngân hàng (3 thủ tục).

Bên cạnh đó, với nhiệm vụ nâng cấp ứng dụng thanh toán liên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu nộp thuế qua mạng của người dân, bảo đảm điện tử hóa 100% nội dung chứng từ theo quy định, báo cáo quý II/2016 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử cho hay, thời gian qua, NHNN đã phối hợp cùng Bộ Tài chính tiến hành khảo sát quy trình, nghiệp vụ và hệ thống thông tin liên quan tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước để đề xuất phương án nâng cao hiệu quả cải cách trong lĩnh vực thu nộp ngân sách.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.