Nga xây dựng căn cứ trên Mặt trăng vào năm 2035

Căn cứ có người ở của Nga trên Mặt trăng có thể xuất hiện vào năm 2035.

Nga xây dựng căn cứ trên Mặt trăng vào năm 2035

Người công bố điều này là ông Sergey Krikalev, giám đốc điều hành các chương trình có người lái của Roscosmos. Sự bành trướng Mặt trăng của người Nga đã có trên giấy, không những thế, có sẵn từ cách đây vài thập kỷ. Khi ấy, một số cơ quan thiết kế vĩ đại đã lập ra những dự án có liên quan và tranh tài trước Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

Con người cần Mặt trăng trước hết vì nguồn tài nguyên. Ở đó có thứ nhiên liệu đầy hứa hẹn, đồng vị hiếm heli-3. Dự trữ của heli-3 trên Mặt trăng được ước đoán hàng triệu tấn. Đó sẽ là nhiên liệu cho các lò phản ứng nhiệt hạch không thải, cung cấp cho người Trái đất năng lượng điện tới 5.000 năm.

Để khai thác nguồn tài nguyên này cần có cơ sở với người ở. Theo kế hoạch của Cơ quan Vũ trụ Nga, một trạm nhỏ sẽ xuất hiện trên Mặt trăng sau 20 năm nữa, là nơi làm việc của nhóm các phi hành gia.

Theo Sputnik