Năm 2019: Triển khai cấp mã số định danh trên toàn quốc

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 896, về việc mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương
Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh Niên
Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh Niên

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mục tiêu tạo sự đổi mới về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 9767/VPCP-KTTH ngày 14/9/2017 và Công văn số 144/VPCP-KTTH ngày 04/01/2018 để bố trí vốn cho Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng; Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Các Bộ, ngành đã được Chính phủ thông qua Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương khi xây dựng Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, tránh chồng chéo, lãng phí. Các địa phương phối hợp Bộ Công an thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg và hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 để triển khai đồng bộ việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo kế hoạch.

Văn phòng Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành trong tháng 2 năm 2018. Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, sát sao hơn nữa trong công việc.