Môi trường kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 82/190

VietTimes -- Theo Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh (Doing Business) năm 2017 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, môi trường kinh doanh đã được cải thiện 9 bậc, xếp hạng 82/190 nền kinh tế được đánh giá.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Việc xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 tiêu chí, gồm: Thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ, nộp thuế, giao thương quốc tế, thực thi hợp đồng, xử lý khi mất khả năng thanh toán.

Trong đó, Việt Nam cải thiện được ở một số tiêu chí như tiếp cận điện năng tăng 5 bậc lên thứ 96 trên bảng xếp hạng; tiêu chí bảo vệ nhà đầu tư nhỏ tăng ấn tượng, tăng 31 bậc, từ 56 lên 87; tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc lên 167; tiêu chí giao thương quốc tế cũng tăng tới 15 bậc lên thứ 93.

Tuy nhiên, vẫn có những tiêu chí quan trọng bị sụt giảm thứ hạng, như tiêu chí thành lập doanh nghiệp giảm tới 10 bậc, xuống thứ 121. Tiêu chí xin cấp phép xây dựng và vay vốn đều giảm 3 bậc.

Tính chung, năm nay Việt Nam đã đạt được số điểm 63,83/100 điểm, tăng 9 bậc so với năm 2015, đứng thứ 82/190 quốc gia được xếp hạng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Châu Âu lại đang rất lạc quan về môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Theo Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Việt Nam trong quý 3 đạt 84 điểm, tăng 10 điểm so với quý trước.

Hiện nay, việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đang được Chính phủ rất chú trọng.

Tháng 4/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới); mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.