Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

VietTimes -- Theo thông tin từ EuroCham, chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của Việt Nam trong quý 3 đạt 84 điểm, một con số ấn tượng để doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tình hình kinh doanh hiện tại
Tình hình kinh doanh hiện tại

Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, với mức 84 điểm, môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong quý 3 đã tăng 10 điểm so với quý trước. Điều này đánh giá các điều kiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam nhìn chung rất tích cực.

Theo kết quả khảo sát, có đến 71,5% đại diện doanh nghiệp mô tả tình hình kinh doanh hiện tại là "xuất sắc" và "tốt". Chỉ có 5,5% phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là "không tốt", tỷ lệ phản hồi "rất xấu" không đáng kể.

Về triển vọng môi trường kinh doanh trong thời gian tới, các doanh nghiệp phản hồi rất tích cực: 16.5% phản hồi là "tuyệt vời" và 64.2% là "tốt", chỉ có 2.7% phản hồi là tiêu cực.

Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý tiếp theo, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tin tưởng rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục, với gần 60% số lượng phản hồi là "ổn định và cải thiện". Chỉ có 4.6% doanh nghiệp phản hồi dự đoán sẽ suy giảm. Số lượng phản hồi “Không thay đổi” tăng 3.2% so với quý trước , đạt mức 40%.

Đặc biệt, 42% số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động. Mặt khác, khoảng 52% doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động, trong đó khoảng 16% cho sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Số lượng doanh nghiệp thể hiện ý định giảm lao động chiếm 2.8%.

Nhờ những tín hiệu tích cực, hầu hết các DN tham gia khảo sát có ý định duy trì mức độ đầu tư trong nước, số lượng DN phản hồi thoái vốn rất giới hạn. Ngoài ra, cuộc khảo sát lần này cũng đưa ra những câu hỏi liên quan tới nguồn năng lượng sạch và tái tạo trong hoạt động kinh doanh…

Như vậy, kết quả khảo sát quý 3 năm 2016 cho thấy kỳ vọng tích cực cho tương lai gần và sự hài lòng nhất quán với tình hình hiện nay. Cộng đồng DN thành viên EuroCham duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường Việt Nam và các hoạt động kinh doanh trong nước.

Đây là một dấu hiệu tốt cho việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam vốn được mong đợi sẽ củng cố mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của châu Âu tại Việt Nam.

Mới đây, Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý 3 năm 2016. Theo đó, chỉ số quý này đạt mức 84, tăng 10 điểm so với quý trước. Đánh giá của các doanh nghiệp (DN) thành viên tham gia khảo sát về các điều kiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam nhìn chung rất tích cực