Giám sát chặt tín dụng bất động sản trong năm 2017

Giám sát chặt tín dụng bất động sản trong năm 2017

VietTimes -- Các ngân hàng thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản (BĐS), cho vay có bảo đảm bằng BĐS, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông để đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động