Lựa chọn nhà thầu dự án CSDL quốc gia về dân cư là trường hợp đặc biệt

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Việc lựa chọn gói thầu sẽ được thực hiện theo  Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013 đối với gói thầu đặc biệt: Khảo sát bổ sung, lập dự án thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” theo đề nghị của Bộ Công an và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý và quyết định của mình trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nguồn vốn cho gói thầu phải được bố trí đầy đủ, theo đúng tiến độ thực hiện của gói thầu và Dự án.

Nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu cũng như đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.