Lộ trình để Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh

Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn VNPT đã tổ chức Hội thảo Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2030. Tại đây, đề án cũng như những ý kiến đóng góp của VNPT được Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao.

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, các chuyên gia của VNPT đã giới thiệu tổng quan về giải pháp Đô thị thông minh tại Việt Nam và công tác xây dựng đề án cho Tp. Buôn Ma Thuột. Với mục tiêu cốt lõi của Đô thị thông minh là “sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng sống, khả năng làm việc, và đảm bảo phát triển bền vững”, trong đó có 06 lĩnh vực trọng tâm được VNPT đề xuất để xây dựng đô thị thông minh cho TP. Buôn Ma Thuột là Chính quyền số, Du lịch, an ninh an toàn, quy hoạt đô thị, giáo dục, giao thông, y tế và môi trường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Tô Mạnh Cường điều hành buổi thảo luận

Theo lộ trình được đề xuất từ nay đến năm 2022, VNPT sẽ thực hiện nâng cấp hạ tầng ICT của Tp. Buôn Ma Thuột để sẵn sàng cho Đô thị thông minh như thiết lập nền tảng công nghệ dung chung, triển khai chính quyền số song song với việc tiếp tục hoàn thiện chính quyền điện tử, đồng thời lựa chọn các giải pháp ưu tiên trong từng lĩnh vực để triển khai theo lộ trình và thí điểm triển khai dữ liệu mở trên một số lĩnh vực.

Trong giai đoạn tiếp theo, từ năm 2023 – 2030, VNPT sẽ thực hiện mở rộng các giải pháp đã triển khai trong giai đoạn trước và nâng cao năng lực xử lý, phân tích dữ liệu theo hướng thông minh hơn và mở ra các lĩnh vực khác của đời sống.

Các giải pháp CNTT của VNPT được UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá rất cao. Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn VNPT và VNPT Đắk Lắk đối với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của tỉnh trong thời gian qua cũng như hơn 01 nằm ròng rã xây dựng Đề án.

Với những kết quả bước đầu đã đạt được và những ý kiến đóng góp của các Sở/Ngành, đơn vị liên quan tại hội nghị, Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tập đoàn VNPT tiếp tục hoàn thiện Đề án, phối hợp với UBND tỉnh để sớm trình ý kiến và phê duyệt của Tỉnh Ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua. Đồng thời Phó chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo và yêu cầu các Sở/Ban/Ngành, UBND các cấp tiếp tục chủ động, quyết liệt và tích cực hơn nữa trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực và địa bàn mình quản lý cũng như phối hợp chặt chẽ cùng VNPT để nhanh chóng đưa Đề án đi vào thực tiễn, đưa tỉnh Đắk Lắk sớm trở thành Đô thị thông minh, Đô thị trung tâm hiện đại kết nối chiến lược khu vực Tây Nguyên.

Thay mặt Lãnh dạo Tập đoàn VNPT, ông Tô Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc ghi nhận các đề xuất, góp ý của toàn thể hội nghị và tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để dự án hoàn thiện hơn, đồng thời hoàn thiện các giải pháp đang triển khai

Để bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã tập trung xây dựng những hệ thống hạ tầng mạng băng rộng và siêu rộng trên cả mạng cố định và di động. Trên nền tảng đó, VNPT đưa các công nghệ mới vào vận hành hệ thống băng rộng và cố định để tạo ra kết nối thông minh và cung cấp các dịch vụ, tiện ích thông minh, cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT thông minh và quản trị sáng tạo để phục vụ hạ tầng cho một loạt dịch vụ hiện đại, đáp ứng tối đa các nhu cầu phát triển đô thị thông minh.

Hiện, VNPT cũng là tổ chức đi đầu về phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam khi trở thành đối tác tư vấn và triển khai các giải pháp thông minh cho hơn 17 tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước.