Lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

VietTimes -- Sau khi được Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ đồng ý về chủ trương nâng Sầm Sơn thành đô thị loại III,  UBND tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn.
Mô hình phát triển giao thông tại Sầm Sơn
Mô hình phát triển giao thông tại Sầm Sơn

Theo đó, Sở Nội vụ, Sở xây dựng, UBND thị xã Sầm Sơn đã phối hợp, tổ chức hội nghị để nghe ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan như: Hội nghị với cán bộ chủ chốt Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 11 xã, phường thuộc thị xã Sầm Sơn; Hội nghị với đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn của các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND và Viện Quy hoạch kiến trúc; UBND thị xã Sầm Sơn cũng đã chủ động thông tin, công khai các nội dung của Đề án thành lập phường và thành lập thành phố đến nhân dân trên địa bàn biết và tham gia ý kiến theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức và của cử tri, bộ phận soạn thảo đã hoàn chỉnh Đề án thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn.

Tháng 11/2016, UBND tỉnh đã thảo luận, góp ý nội dung Đề án. Tại Hội nghị tháng 11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua nội dung đề án.

Cũng trong tháng 11/2016, UBND thị xã Sầm Sơn đã tổ chức cho 118/118 thôn, khu phố trên tổng số 11 xã, phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân là cử tri về dự thảo Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Kết quả, 92,22% cử tri đồng ý với Đề án về thành lập phường, 91,85% cử tri đồng ý thành lập thành phố Sầm Sơn.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, Đề án đã được trình đến Hội đồng nhân dân 11 xã, phường thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương thành lập phường và thành lập thành phố. Hội đồng nhân dân thị xã Sầm Sơn cũng đã biểu quyết tán thành chủ trương thành lập các phường và thành lập thành phố Sầm Sơn.

Trên cơ cở đó, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND thị xã Sầm Sơn đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, tham mưu để UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại cuộc họp, 100% đại biểu biểu quyết tán thành chủ trương thành lập các phường và thành lập thành phố Sầm Sơn.