Lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

Lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

VietTimes -- Sau khi được Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ đồng ý về chủ trương nâng Sầm Sơn thành đô thị loại III,  UBND tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn.
Thông qua Đề án nâng cấp Sầm Sơn thành thành phố thuộc tỉnh

Thông qua Đề án nâng cấp Sầm Sơn thành thành phố thuộc tỉnh

VietTimes -- Việc thị xã Sầm Sơn trở thành đô thị loại III sẽ khai thác và phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên của đô thị du lịch Sầm Sơn, đưa Sầm Sơn trở thành thành một đô thị tương hỗ cho thành phố Thanh Hóa và khu kinh tế Nghi Sơn.