Lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

Lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

VietTimes -- Sau khi được Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ đồng ý về chủ trương nâng Sầm Sơn thành đô thị loại III,  UBND tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn.