Kinh tế số và Xã hội số sẽ “làm nóng” Diễn đàn Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

VietTimes -- Với 2 chủ đề chính là Kinh tế số và Xã hội số,“Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do Bộ Công thương tổ chức tới đây sẽ có những đóng góp nhất định cho chiến lược phát triển của Việt Nam trong một số lĩnh vực như: sản xuất, thương mại, nông nghiệp và dịch vụ.  
 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự đoán có tác động nhất định tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự đoán có tác động nhất định tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất giàu tiềm năng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể không kịp thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, các chính phủ có thể sẽ thất bại trong việc đưa ra các chính sách nhằm nắm bắt lợi ích từ các xu hướng công nghệ mới và nhiều vấn đề an ninh mới sẽ xuất hiện.

Theo Giáo sư Klaus Schwab – Nhà sáng lập và đồng thời là Chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho rằng, chúng ta đang ở giai đoạn bắt đầu của một cuộc cách mạng mới – sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, làm việc và kết nối – Đó chính là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự đoán có tác động nhất định tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Mô hình Interner của vạn vật
Mô hình Internet của vạn vật

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương sẽ tổ chức “Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với sự tham gia của các Bộ, Ban, Ngành, các chuyên gia nước ngoài như UNDP Việt Nam, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; Tập đoàn UPS Hoa Kỳ; Hiệp hội Cloud Computing Châu Á; và một số tập đoàn trong nước và quốc tế. Chương trình Diễn đàn gồm 02 bài tham luận chính,  Đối thoại bàn tròn với sự tham gia của các lãnh đạo thuộc Bộ, ngành và 05 tham luận theo chuyên đề.

Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Bộ Công Thương tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới tại Hà Nội. Đăng ký tham dự tại đây.