Khánh Hòa: 75% giao dịch thanh toán dịch vụ hành chính công trực tuyến dùng ví điện tử

VietTimes – Sau 10 tháng áp dụng, từ 1/9/2019 đến 30/6/2020, Khánh Hòa có đã hơn 75% phí và lệ phí thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến thực hiện qua ví điện tử MoMo. 

Ví điện tử MoMo

Ví điện tử MoMo

Theo Trung tâm Dịch vụ hành chính công (HCC) trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, việc đưa Trung tâm đi vào hoạt động từ năm 2018 đã tạo nên những bước tiến đáng kể trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân trên các nền tảng hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, giảm phiền hà, phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Sau gần 2 năm (từ ngày 31/8/2018 đến 30/6/2020), đã có hơn 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua Trung tâm. Trong đó, số hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn là 964.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 96%. Bình quân mỗi tháng Trung tâm nhận và giải quyết 43.500 hồ sơ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua trung tâm là 172.440 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn là trên 98%. Trong đó, lĩnh vực phát sinh hồ sơ trực tuyến nhiều nhất là xúc tiến thương mại, tiếp đến là lĩnh vực thú y. Khách hàng trực tuyến giao dịch nhiều nhất là tại TP.HCM, Hà Nội và chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ HCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, tổng số hồ sơ thanh toán trực tuyến qua qua trung tâm (tính từ 1/9/2019 - 30/6/2020) là 2.593 hồ sơ với số tiền thanh toán phí lệ phí là gần 150 triệu đồng. 

Đặc biệt, từ khi Trung tâm Dịch vụ HCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tiến hành áp dụng thanh toán dịch vụ hành chính công thông qua ví điện tử MoMo, đã có 75% giao dịch thanh toán dịch vụ hành chính công trực tuyến dùng ví điện tử; chiếm 74,2% doanh thu thanh toán bằng MoMo kể từ khi chính thức triển khai (tương đương 104,018 triệu đồng/140,023 triệu đồng). Và trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, số lượng giao dịch và doanh thu thanh toán bằng ví điện tử MoMo đã tăng đột biến lên đến hàng trăm lần so với thời gian trước đó. 

Được biết, Khánh Hòa là 1 trong 17 tỉnh/thành phố trên cả nước hoàn thành việc kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tất cả các nội dung. Sau gần 5 tháng kết nối đã đồng bộ hóa 122.780 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giúp người dân dễ dàng lựa chọn thực hiện các thủ tục hành chính trên Trung tâm Dịch vụ HCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa hay trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hiện Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đang cung cấp 2.040 thủ tục. Trong đó, mức độ 3 là 156 thủ tục; mức độ 4 là 42 thủ tục hành chính; 460/1.751 thủ tục hành chính công tại các sở ban ngành, UBND các cấp được phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua ví điện tử.