Khai mạc Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, 13/12, HĐND TP Đà Nẵng khoá X đã khai mạc kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và thảo luận, quyết định những chủ trương, giải pháp phát triển năm 2023.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, diễn ra sáng ngày 13/12.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, diễn ra sáng ngày 13/12.

Đây là kỳ họp cuối của năm 2022, nên các đại biểu sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến và quyết định một số chính sách, quy định mới, cũng như đưa ra các quyết sách để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP Đà Nẵng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu-chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 7 của HĐND TP.

Kỳ họp lần này của HĐND TP Đà Nẵng sẽ nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá XV; nghe Uỷ ban MTTQ TP thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và đơn thư công dân sau kỳ họp thứ 7; kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn và thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND TP về việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ tập trung thảo luận theo chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội” của Đà Nẵng, cũng như một số chủ trương chính sách quan trọng về kinh tế- ngân sách của TP cũng được các đại biểu thảo luận và quyết định thông qua tại kỳ họp lần này như kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khoá X

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khoá X

Bên cạnh đó, các quy định suất tái định cư tối thiểu để hỗ trợ cho hộ giải toả; quy định về mức thu, đối tượng và quản lý một số loại phí, lệ phí; sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; các chủ trương lớn về xây dựng – đô thị như: Chủ trương đầu tư các dự án nhóm A,B; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; chính sách khuyến khích xã hội hoá… cũng sẽ được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ thảo luận và thông qua 68 vấn đề, 164 tài liệu đã được gửi đến các đại biểu nghiên cứu, các Ban của HĐND đã họp thẩm tra cho ý kiến trên các lĩnh vực kinh tế ngân sách, pháp chế và quản lý đô thị.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13/12 đến hết ngày 15/12.