Huyện Gia Lâm sắp có tuyến đường mới dài 2,78km

VietTimes -- Đây là đường cấp đô thị, loại liên khu vực, có chiều dài khoảng 2,78km thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã Yên Viên, Yên Thường huyện Gia Lâm.
Tuyến đường có điểm đầu tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập, điểm cuối hết địa phận huyện Gia Lâm.
Tuyến đường có điểm đầu tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập, điểm cuối hết địa phận huyện Gia Lâm.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phú Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,78km thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã: Yên Viên, Yên Thường huyện Gia Lâm.

Điểm đầu của tuyến đường tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập, điểm cuối hết địa phận huyện Gia Lâm.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng 40m, gồm: lòng đường 02 làn xe mỗi làn 11,25m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m, dải phân cách giữa rộng 3m.

Theo phê duyệt sẽ Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng nút giao khác mức tại vị trí tuyến đường này giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia kết hợp với tuyến đường đô thị số 1 và tuyến đường Hà Huy Tập.

Đối với các nút giao với các tuyến đường ngang khác thì theo quy hoạch tổ chức nút giao thông cùng mức. Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao này sẽ được xác định cụ thể, bổ sung trong quá trình quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tim đường quy hoạch tuyến đường này được xác định qua các điểm tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế, kết hợp nội suy và được xác định trực tiếp trên bản vẽ.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ; bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm để tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ.

UBND huyện Gia Lâm chủ trì công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồ đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.