Hưng Yên: Đào tạo kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ quản lý an toàn thực phẩm

VietTimes – Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm vừa được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức
Khóa học  được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức
Khóa học được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức

Mục tiêu khóa đào tạo là bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tham gia khóa đào tạo 50 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý an toàn thực phẩm của tỉnh

Giảng viên tại khóa đào tạo đến từ Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Nội dung giảng dạy gồm kỹ thuật cho các cán bộ lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác  thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Kết thúc khóa học, ban tổ chức sẽ có bài test đánh giá kết quả đào tạo, phân loại và cấp chứng chỉ cho những học viên đạt yêu cầu.