Hoàn thuế điện tử cấp độ 4 vào cuối năm 2017

VietTimes --  Đến 31/12/2017, Tổng cục thuế phấn đấu 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử, chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên
Ảnh minh họa: Tổng cục Thuế.
Ảnh minh họa: Tổng cục Thuế.
Theo đại diện của Tổng Cục thuế cho biết, tính đến ngày 24/7/2017 đã có 2.398 DN được tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử và đã đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đến nay ngành Thuế đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử của 919 DN xuất khẩu, dự án đầu tư với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn theo phương thức điện tử là hơn 5.900 tỷ đồng. 

Trong đó, giai đoạn thí điểm 13 cục thuế, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử trong tháng 4/2017 là 9,9% hồ sơ, trong tháng 5/2017 là 15,5% hồ sơ.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức triển khai hoàn thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố, số hồ sơ đề nghị hoàn bằng phương thức điện tử đã tăng dần theo từng tháng, cụ thể là trong tháng 6/2017 là 25,8% hồ sơ, đến tháng 7/2017 là 33,5% hồ sơ.

Tổng Cục thuế phấn đấu đến năm 2020, ngành Thuế phải thực hiện ứng dụng CNTT tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế đối với DN. Tại Chỉ thị số 26, ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35 của Chính phủ cùng yêu cầu “thực hiện hoàn thuế GTGT theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế GTGT giải quyết trong cuối quý IV năm 2017”.
Về mục tiêu trước mắt, Tổng Cục thuế sẽ phấn đấu đến 31/12/2017, 100% DN thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử. Đến cuối quý IV/2007, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử, chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT được thực hiện theo phương thức điện tử.

Được biết, hiện các DN đều thấy được những thuận lợi của việc hoàn thuế điện tử. Bên cạnh việc gửi hồ sơ nhanh chóng, có sự hỗ trợ, hướng dẫn rõ ràng khi lập hồ sơ đề nghị hoàn điện tử, DN đã nhận được đầy đủ, kịp thời các thông báo của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm cả việc xác nhận thời điểm nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả, quá trình giải quyết hồ sơ thuộc hoàn trước hay kiểm trước và nhận được quyết định hoàn điện tử.

Tuy nhiên, một số DN còn tâm lý ngại thay đổi, chờ phản hồi của các DN khác, nên đã đăng ký hoàn thuế điện tử nhưng vẫn nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là nhiều DN đăng ký, nhưng chưa có hồ sơ đề nghị hoàn thuế phát sinh trong 6 tháng đầu năm.