Hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ

VietTimes -- Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, đến nay đã có 63 tỉnh, thành phố và 10 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông Chính phủ từ 14/6 vừa qua.
Tính đến 14/6, 100% các địa phương đã hoàn tất liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ.
Tính đến 14/6, 100% các địa phương đã hoàn tất liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử được ban hành tháng 10/2015 nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Một nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 36a là kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ. Nhiệm vụ này được Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai.

Trong đó, 10 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ là: Bộ TT&TT, Bộ NN&PTNT, Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. So với kế hoạch Văn phòng Chính phủ  đề ra hồi đầu tháng 4/2016, đến nay chỉ còn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chưa hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính  phủ cho biết, việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương xuất hiện lỗi lặp trạng thái văn bản trên trục liên thông Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sửa lỗi này.