Hải Phòng vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến

VietTimes -- Sáng 11/5, thành phố Hải Phòng tổ chức khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến của thành phố này. Đây là một phần của việc triển khai Đề án Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đến năm 2020. 

 

Ảnh chụp màn hình Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Hải Phòng mới được khai trương.
Ảnh chụp màn hình Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Hải Phòng mới được khai trương.

Dự án lập Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Hải Phòng được khởi động từ cuối năm 2016. Hiện, đơn vị thực hiện đã hoàn thành chuyển đổi dữ liệu và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến hiện đang vận hành tại các sở, ngành, quận huyện, tập trung về một địa chỉ truy cập duy nhất là http://dichvucong.haiphong.gov.vn.

Đáng chú ý, đơn vị triển khai đã kết nối thành công phần mềm một cửa của các đơn vị với Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố và đảm bảo kỹ thuật sẵn sàng kết nối với phần mềm một cửa điện tử của các đơn vị khác theo tiêu chuẩn Bộ TT&TT.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến mới khai trương của Hải Phòng cho phép các cơ quan hành chính cùng phối hợp và giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt trên môi trường mạng; đảm bảo cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép.

Bên cạnh việc tạo môi trường mạng thống nhất hỗ trợ hoạt động của các cơ quan quản lý, Cổng Dịch vụ công trực tuyến cũng đồng thời cung cấp khả năng phục vụ người dân trong tìm kiếm, đăng ký các dịch vụ công, và kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, sử dụng các hình thức dịch vụ bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến.