Hà Nội trình phương án trả nợ vốn vay ODA cho tuyến ĐSĐT Nhổn - ga Hà Nội

VietTimes -- Theo phương án của UBND TP. Hà Nội trình, tổng số nợ phải trả cho dự án ĐSĐT tuyến Nhổn - ga Hà Nội khoảng 163,717 tỷ đồng, thời gian vay trong vòng 24 năm và sẽ chia ra 40 kỳ trả nợ từ năm 2021 đến năm 2040.
Dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông - Ảnh minh họa, Q.V.
Dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông - Ảnh minh họa, Q.V.

UBND TP. Hà Nội vừa có Báo cáo về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dự kiến trình HĐND TP. Hà Nội trong kỳ họp cuối năm nay.

Đây là dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ với tổng vốn dự án là 6.520.028 USD trong đó, vốn vay ADB là 5.800.000 USD, vốn đối ứng 720.028 USD. Theo Hiệp định vay thì giá trị khoản vay được tính bằng đồng SDR (5.800.000 USD tương đương 4.107.000 SDR, tương đương 132,056 tỷ đồng). Dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2015 và giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 02 hợp phần chính là: Hỗ trợ thực hiện dự án bao gồm các hoạt động trực tiếp hỗ trợ việc thực hiện tuyến ĐSĐT số 3 do Chủ đầu tư đảm trách. Và Hợp phần cung cấp các chương trình đào tạo cho cán bộ của Ban quản lý ĐSĐT Hà Nội để đảm bảo việc thực hiện thành công và đúng thời hạn tuyến ĐSĐT đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo Quyết định số 2332/QĐ-TTg ngày 23/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục tài trợ dự án thì cơ chế tài chính đối với phần vốn vay ODA là vay lại. Do vậy, UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm vay lại với Bộ Tài chính toàn bộ ODA.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án 2016-2022, hiện dự án đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn Hỗ trợ đầu tư quản lý dự án, dự kiến sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn vào tháng 12/2017.

Về phương án sử dụng vốn vay ODA, tổng nguồn vốn vay ODA theo cơ chế vay lại do chủ đầu tư lập là 132 tỷ đồng. Trong đó sử dụng 107 tỷ đồng để giải ngân cho gói thầu tư vấn Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án 48 tháng bắt đầu từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2022. Trong đó giai đoạn 2016-2020 giải ngân 82,668 tỷ đồng.

Còn lại dự án sẽ sử dụng 18,132 tỷ đồng để bù đắp khi tỷ lệ quy đổi đồng (SDR) sang đồng tiền thanh toán cho các nhà thầu có biến động; Sử dụng gần 6 tỷ đồng để trả lãi vay trong thời gian thực hiện dự án.

Thời gian vay 24 năm, thời gian ân hạn 04 năm, thời gian trả nợ trong vòng 20 năm (với 40 kỳ trả nợ 6 tháng/lần), kỳ trả nợ đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/06/2021 và kỳ trả nợ cuối cùng là 01/12/2040, lãi suất vay 2%/năm, phí cam kết, phí dịch vụ 0%.

Tổng số nợ phải trả khoảng 163,717 triệu đồng bao gồm cả trả nợ gốc và trả nợ lãi vay.