Hà Nội sẽ chi hơn 452 ngàn tỷ đồng cho hạ tầng giao thông

VietTimes -- Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Hà Nội có 38 dự án, công trình trọng điểm về hạng tầng giao thông đô thị với tổng mức đầu tư khoảng 452.239 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

HĐND T.P Hà Nội đã quyết nghị về dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của TP Hà Nội; danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

Trong 38 dự án trên, sẽ có 19 dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư là 188.875 tỷ đồng, 8 dự án vốn ODA với nhu cầu vốn đầu tư ngân sách trong nước giai đoạn 2016-2020 là 30.170 tỷ đồng; nhu cầu vốn ODA khoảng 63.505 tỷ đồng, 19 dự án PPP với tổng nhu cầu đầu tư là 95.200 tỷ đồng (16 dự án BT với nhu cầu khoảng 76.200 tỷ đồng, 3 dự án BOT với nhu cầu khoảng 19.000 tỷ đồng). 

UBND thành phố đã rà soát và đề xuất danh mục dự án, công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016-2020 với tổng số công trình trọng điểm là 52 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.468 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ tập trung các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các công trình trọng điểm trong những năm tới, ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án, công trình trọng điểm. Ngoài ra áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt vốn cho giải phóng mặt bằng, cho phép giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao kế hoạch; Xây dựng đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để bổ sung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm...

TP cũng xác định một số quỹ đất tập trung để đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đầu tư các công trình trọng điểm; Rà soát, xác định đủ quỹ đất, triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quỹ đất thanh toán các dự án theo hình thức hợp đồng BT và quỹ đất để thực hiện các dự án BOT, BTO, PPP trên địa bàn TP...