Tin tức 24h: Sẽ đánh giá an toàn thông tin từng bộ; Ông Trịnh Xuân Thanh từng được quy hoạch làm thứ trưởng; Ông Trump tố ông Obama chơi xấu

Tin tức 24h: Sẽ đánh giá an toàn thông tin từng bộ; Ông Trịnh Xuân Thanh từng được quy hoạch làm thứ trưởng; Ông Trump tố ông Obama chơi xấu

VietTimes -- Đó là những tin chính của ngày 29/12. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá an toàn thông tin từng bộ, ngành; Bộ Công thương từng đưa ông Trịnh Xuân Thanh vào quy hoạch làm thứ trưởng. Thế giới, ông Donald Trump tố ông Obama chậm bàn giao quyền lực.