Hà Nội mới chỉ đáp ứng 44% quỹ đất đối ứng cho dự án BT

VietTimes -- Sở KHĐT Hà Nội dự kiến diện tích đối ứng cho các dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố khoảng 8.858ha. Nhưng Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 44%. Sở này đề xuất tổ chức đấu thầu một số dự án không phải trọng điểm, hay quá hạn hồ sơ...
Sẽ rà soát, nghiên cứu, xuất dừng một số dự án BT không thuộc cấp bách, trọng điểm.
Sẽ rà soát, nghiên cứu, xuất dừng một số dự án BT không thuộc cấp bách, trọng điểm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (KHĐT) vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội tình hình triển khai các dự án theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Theo đó, đến năm 2017, Hà Nội còn 115 dự án theo mô hình PPP. Đầu tháng 2/2018, Sở này đã đề xuất xếp 35 dự án thuộc nhóm ưu tiên triển khai, 51 dự án không thuộc danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách ưu tiên triển khai.

Đa số các dự án PPP trên địa bàn thành phố là theo hình thức hợp đồng BT, nên việc quỹ đất thanh toán không đáp ứng, đặc biệt với nhóm các dự án ưu tiên, sẽ gây mất cân đối trong khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến tổng diện tích đối ứng dành cho các dự án khoảng 8.858ha, tiền sử dụng đất tạm tính xấp xỉ 119.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố mới đáp ứng khoảng 44% nhu cầu, trong đó, riêng nhóm 35 dự án ưu tiên mới đáp ứng được chưa đầy một nửa.

Chính vì vậy, đối với 51 dự án không phải trọng điểm, cấp bách ưu tiên triển khai và chưa cân đối đủ quỹ đất đối ứng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sẽ kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo từng trường hợp cụ thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các cấp chính quyền, sở ngành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất trước ngày 30/8. Nếu quá hạn chưa trình thẩm định thì Sở này sẽ rà soát, trình thẩm định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể, xác định quỹ đất đủ điều kiện làm quỹ đất thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đặc biệt, trong đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án BT trọng điểm.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hướng dẫn một số nội dung về vấn đề sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành.