Hà Nội lựa chọn nhà thầu hạng mục để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định lựa chọn nhà thầu cho Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016 (đợt 2).
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Nhà thầu được lựa chọn để thực hiện hạng mục “Thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành, phục vụ công dân, doanh nghiệp” của Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 1 gói thầu 10.784.000.000 đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu; thời gian thực hiện trong quý IV/2016.

UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

Trước khi tổ chức chọn nhà thầu, bên mời thầu phải lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu đảm bảo chính xác, đúng quy định. Trường hợp dự toán các gói thầu được duyệt lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá gói thầu đã duyệt nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng và thực hiện các hạng mục của dự toán mua sắm theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện gói thầu để hoàn thành gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật; tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.

Tạm ứng, thanh toán đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm; không để xảy ra trường hợp nhà thầu sử dụng và tạm ứng sai quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định pháp luật liên quan.