Hà Nội: Lắp camera tại những nơi có giao dịch với công dân, tổ chức

VietTimes -- Nhằm tạo cơ chế để người dân giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố, trong năm 2018, Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt camera toàn bộ những nơi có giao dịch, giải quyết công việc với công dân, tổ chức.
Hà Nội đặt chỉ tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng của các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh tối thiểu đạt 80%. Ảnh: VietTimes
Hà Nội đặt chỉ tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng của các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh tối thiểu đạt 80%. Ảnh: VietTimes

Nội dung trên là một nhiệm vụ được UBND TP.Hà Nội đề ra để hiện thực hóa các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018 được UBND Thành phố phê duyệt cuối tháng 12/2017.

Theo Kế hoạch, về cải cách TTHC, năm 2018 Thành phố đề ra các chỉ tiêu: Cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu đến 2020, 100% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% TTHC được công khai, minh bạch theo quy định. Các quyết định, chính sách, TTHC được công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên trang thông tin điện tử của sở, ngành, UBND quận/huyện,/thị xã; duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 95%.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, năm nay, cùng với việc mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các Sở-ngành, giữa Sở-ngành Thành phố với UBND quận-huyện-thị xã, giữa UBND quận-huyện-thị xã với phường-xã-thị trấn, giữa Sở-ngành Thành phố với các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố trong giải quyết TTHC, Hà Nội cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ: tiếp tục công khai, minh bạch, cụ thể hóa các quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết một công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự đơn giản, thuận tiện cho người dân, tổ chức trong giao dịch hành chính; thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời TTHC đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định…

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về văn bản xin lỗi của cơ quan thực hiện TTHC trong trường hợp giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết; tiếp tục mở rộng phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về hiện đại hóa hành chính, Kế hoạch của Hà Nội nêu rõ hàng loạt chỉ tiêu cần đạt được, bao gồm: 100% các văn bản, tài liệu chính thức giao dịch giữa các cơ quan nhà nước Thành phố, với cơ quan Trung ương hoàn toàn bằng điện tử (trừ văn bản không chuyển qua mạng theo quy định); 100% cơ quan hành chính nhà nước Thành phố sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối với công dịch vụ công trực tuyến của Thành phố; 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính bảng để xử lý và điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ; nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng của các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh tối thiểu đạt 80%; các dịch vụ công khác phấn đấu đạt 50%.