Hà Nội: Hoãn số hóa hạ tầng vận tải công cộng bằng xe buýt

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa đồng ý đề xuất của Sở TT&TT Hà Nội về việc hoãn triển khai xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vì đây chỉ là ứng dụng nhỏ, lẻ và chỉ phục vụ cho đối tượng sử dụng là cán bộ phòng quản lý hạ tầng.
Triển khai hệ thống giao thông thông minh liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp.
Triển khai hệ thống giao thông thông minh liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, công văn số 6731/VP-KGVX của UBND TP Hà Nội vừa ban hành nêu rõ, trước đây, lĩnh vực giao thông vận tải, thành phố Hà Nội đã đầu tư các công trình giao thông đường bộ, hệ thống giao thông gắn với ứng dụng CNTT như  Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông của thành phố; công tác quản lý giấy phép lái xe bằng vật liệu PET; triển khai hệ thống thẻ vé điện tử thông minh; hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến BRT từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa thuộc hợp phần xe buýt nhanh (BRT)... đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, theo chỉ đạo của UBND thành phố thì hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố sẽ theo hướng tập trung, đồng bộ thống nhất. Đồng thời, căn cứ kế hoạch của UBND thành phố về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016, trong đó, giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện rà soát, nâng cấp và khai thác các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý giao thông làm cơ sở hình thành hệ thống giao thông thông minh trước ngày 01/01/2017.

Việc ứng dụng CNTT lĩnh vực giao thông là phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề như quản lý hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, điều khiển tín hiệu giao thông, cơ sở hạ tầng và các ứng dụng để hình thành hệ thống giao thông thông minh.

Đồng thời, việc triển khai sẽ liên quan đến các dữ liệu bản đồ nền dùng chung của thành phố, do đó, để việc triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giao thông được tổng thể, thống nhất, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND thành phố xem xét: Chưa triển khai xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố vì đây chỉ là ứng dụng nhỏ, lẻ và chỉ phục vụ cho đối tượng sử dụng là cán bộ phòng quản lý hạ tầng (Sở Giao thông Vận tải).

Trên cơ sở hiện trạng, yêu cầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của ngành và định hướng ứng dụng giao thông thông minh phục vụ xã hội, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, đề xuất và báo cáo UBND tổng thể các nội dung triển khai ứng dụng CNTT để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu kế hoạch tổng thể, thống nhất Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo phù hợp chỉ đạo chung của thành phố.