Hà Nội: Gỡ “vướng” khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

VietTimes -- Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cấp xã chủ yếu liên quan đến vận hành phần mềm, tuy đã được tổ chức hướng dẫn, tập huấn, nhưng một số cán bộ còn chưa quen các thao tác xử lý trên phần mềm vì chưa  được tham gia đào tạo đầy đủ. 
139 xã chính thức vận hành triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp vào ngày 10/11/2016.
139 xã chính thức vận hành triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp vào ngày 10/11/2016.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa chủ trì hội nghị báo cáo hình triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại 139 xã thuộc 6 huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Trì, Ba Vì, Gia Lâm. Theo đó, 139 xã chính thức vận hành triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp vào ngày 10/11/2016.

Trước đó, trong tháng 10, tất cả 139 xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị điều kiện về: Hạ tầng mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn triển khai. Công tác đào tạo và cấp tài khoản cho cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm theo từng giai đoạn. Đảm bảo kết nối liên thông hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã, thuộc 6 huyện với hệ thống quản lý hộ khẩu của Công an TP. Hà Nội và kết nối với hệ thống đăng ký bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội theo Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT.

Từ ngày 1/11, các xã đưa vào vận hành chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư với hạ tầng cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hệ thống mạng WAN hoạt động ổn định và được thường xuyên giám sát bởi Trung tâm dữ liệu nhà nước; cài đặt trên máy tính của các cán bộ một cửa và cán bộ tư pháp.

Huyện Thanh Trì với 16 xã có 27/32 máy đã hoàn thành cài đặt; huyện Gia Lâm với 22 xã có 29/44 máy đã hoàn thành cài đặt; huyện Đông Anh với 24 xã có 38/48 máy đã hoàn thành cài đặt; huyện Hoài Đức với 20 xã có 38/40 máy đã hoàn thành cài đặt; huyện Ba Vì với 31 xã có 61/62 máy đã hoàn thành cài đặt; huyện Sóc Sơn với 26 xã nhưng mới chỉ có 16 xã thực hiện và đạt 23/32 máy đã hoàn thành cài đặt.

Về công tác cài đặt phần mềm, trong đó có phần mềm ứng dụng đã được cài đặt trên hệ thống ảo hóa, đảm bảo sử dụng ổn định và thống nhất, đồng bộ khi cập nhật; kết nối liên thông tới hệ thống đăng kí bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm xã hội Thành phố để Bảo hiểm xã hội các huyện thực hiện việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đến nay, các lớp đào tạo chủ yếu hướng dẫn các cán bộ tham gia đào tạo về quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính liên thông về đăng kí khai sinh – đăng kí thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng kí khai tử - xóa đăng kí thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hướng dẫn các cán bộ sử dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công mức độ 3 và thực hành thực tế trên máy tính…

Qua quá trình vận hành thử, khó khăn được các xã nêu chủ yếu là về thiếu máy tính hoặc máy tính không đảm bảo cấu hình để cài đặt ứng dụng ảo hóa; thiếu máy tính, máy quét để hỗ trợ cho người dân khi đến làm thủ tục. Mặc dù đã được tổ chức hướng dẫn, tập huấn, tuy nhiên một số cán bộ còn chưa quen các thao tác xử lý trên phần mềm, cán bộ tại một số đơn vị tham gia đào tạo chưa đầy đủ. Việc thực hiện tích hợp, trao đổi thông tin khai sinh giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố và phần mềm đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp chưc thống nhất khi sử dụng…

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Lan Tú ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai vận hành thử, đồng thời cho biết sẽ làm việc với ngành Tư pháp, Công an Thành phố cũng như những đơn vị liên quan để tạo điều kiện tốt nhất cho các xã vận hành tốt hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp sau thời gian chạy thử.

Về công tác đào tạo, Sở thống nhất với các đơn vị mở lại lớp đào tạo cho các cán bộ đầu mối và cán bộ trực tiếp làm công tác trên cũng như hoàn thành việc cấp tài khoản cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ…

Bà Phan Lan Tú đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ; phát tờ rơi, clip tại bộ phận một cửa, trên các Cổng thông tin nhằm hướng dẫn quy trình cho người dân. Riêng với các quận, huyện, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu ban hành kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện cụ thể.