Hà Nội đầu tư các tuyến đường trong khu đất đấu giá huyện Quốc Oai

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ điểm giao với tuyến đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai đến điểm giao với tuyến đường phía Nam khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ĐG02).
Quy hoạch chung huyện Quốc Oai đến năm 2030.
Quy hoạch chung huyện Quốc Oai đến năm 2030.

Các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, có điểm đầu tuyến giao với tuyến đường trục chính Bắc Nam đô thị Quốc Oai, điểm cuối giao với tuyến đường phía Nam khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ĐG02.

Tổng chiều dài các tuyến 0,5km được chia làm 02 đoạn. Đoạn tuyến 1, dài khoảng 0,3km, mặt cắt ngang B=24m, gồm lòng đường chạy rộng 15m với 04 làn xe, hè phía Bắc tiếp giáp dự án khu nhà ở cao cấp Ngôi nhà mới tại thị trấn Quốc Oai rộng 4m, hè phía Nam tiếp giáp khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02 rộng 5m.

Đoạn tuyến 2, dài khoảng 0,2km, quy mô mặt cắt ngang đường B=20,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 14m với 04 làn xe, hè hai bên mỗi bên rộng 3,25m.

Các nút giao trên tuyến đường được quy hoạch là nút giao cùng mức. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được xác định theo các Dự án, quy hoạch chi tiết hoặc tổng thể mặt bằng được duyệt.

Tim đường quy hoạch được xác định thông qua các điểm được xác định tọa độ, thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Giao UBND huyện Quốc Oai chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ; triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Theo Quy hoạch chung huyện Quốc Oai có tổng diện tích đất tự nhiên là 14.700,62ha. Trong đó: Diện tích đất phát triển đô thị khoảng 7.382,00ha, diện tích đất nông thông khoảng 7.318,62ha. Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 304.000 người.

Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 được định hướng gồm 03 khu vực chính. Khu vực đô thị bao gồm: Thị trấn sinh thái Quốc Oai và một phần nằm trong đô thị Hòa Lạc; Khu vực nông thôn; và Khu vực hành lang xanh.